maandag 27 april 2009

Gezang 232

Bij het heengaan van mijn moeder zijn de gezangen uit het "Gezangboek van Christian Science" mij tot grote steun geweest. Het volgende vers uit gezang 232 was bijzonder vertroostend:

O Liefde, o Moeder zoo nabij,
In vreeze en twijfel zegent Gij;
Hoe juicht in ons vernieuwd gemoed
Een klank zoo zacht en wonderzoet:
"De mensch is kind van God."

Geen opmerkingen: