woensdag 11 maart 2009

Zekerheid

De Geest is positief in zijn werkingen en eigenschappen, nooit negatief of passief. Het is niet genoeg als men zegt: "Ik ben niet bang." Men moet de zekerheid van vrede bezitten. Het is niet genoeg dat men zegt: "Ik haat niemand." Het is beter om met een levendige, heldere weerspiegeling van de goddelijke Liefde, die onpartijdig en universeel is, iedereen lief te hebben.

Er wordt tegenwoordig veel over sociale zekerheid gesproken; plannen om ons te beveiligen tegen armoede, ouderdom en hulpeloosheid. Maar waarin is ware veiligheid gelegen?
Altijd en alleen in de zekerheid van Geest, door te begrijpen, wat werkelijk waarden en waarborgen zijn. Deze zijn nooit stoffelijk maar altijd geestelijk en worden gevonden in een oprecht karakter en in de goddelijke eigenschappen van Gemoed: rechtvaardigheid, eerlijkheid, onkreukbaarheid, intelligentie, naarstigheid, waakzaamheid, vrijgevigheid, barmhartigheid, en dienstwilligheid.
Kol.3:2 " Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn."

Geen opmerkingen: