zondag 22 maart 2009

Wetten van genade

Jezus wist dat het niet altijd makkelijk is om te doen wat God van ons verlangt. Dit zou een reden kunnen zijn dat hij aan zijn discipelen 'de wetten van genade' heeft gegeven. Het idee om elkaar te helpen ligt aan deze wetten ten grondslag. Onvriendelijke gedachten zijn onacceptabel en dienen in ons denken vernietigd te worden. En Jezus geeft aan dat de manier om ze te vernietigen is door anderen te vergeven. Hij heeft ons daarom een regel gegeven die alom bekend staat als de 'Gulden Regel'. Die luidt: 'Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun alzo; want dat is de wet en de profeten' (Matt. 7:12).

Uit: De Heraut van Christian Science 1999

Geen opmerkingen: