zaterdag 7 maart 2009

Vrijheid

Ons goddelijk recht op leven en vrijheid.

Het ware leven is niet afhankelijk van uiterlijk comfort, maar het is de juiste manier van denken en een blijde geest, die vrede brengen. Geluk komt niet voort uit zelfverheerlijking; maar het is de vrucht van zelfverzaking.
Vrijheid kan nooit voortkomen uit een ongecontroleerde kracht - losbandigheid; vrijheid wordt geboren uit reinheid, uit gematigdheid in gedachte, woord en daad.
Wanneer we deze waarheden aannemen zoals Jezus Christus deed, zullen we even vrij zijn als hij was. Niet vrees voor straf, maar liefde voor het goede, is de bevrijder.
Wanneer we zelf vrij zijn zal het ons daarom vreugde geven om anderen te helpen hun vrijheid te bereiken.
Hierin ligt werkelijk geluk, vrede, bevrediging.

Geen opmerkingen: