donderdag 26 maart 2009

Vergeven

Het is noodzakelijk te leren onze zogenaamde vijanden te vergeven en lief te hebben. Christus Jezus laat er geen twijfel over bestaan hoe we dienen te handelen. Hij zei: "Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, Die in de hemelen is" (Mattheus). Indien wij vijandigheid in onze gedachten uitroeien, houden wij zelf op een vijand te zijn. Als we ons niet op dit standpunt plaatsen, worden we slachtoffer van onze eigen gedachten en lijden we onder onze eigen haat. Het is beter onze zogenaamde vijand lief te hebben en zo de toekomst op vaste grond te bouwen, op vergevingsgezindheid en liefde.

Geen opmerkingen: