zaterdag 28 maart 2009

Veilig

De veiligheid van het internationale luchtverkeer staat op een hoog niveau. De veiligheid in de lucht is goed, maar niet volmaakt. Ons wordt voorgehouden dat er factoren zijn die simpelweg door niemand te voorzien zijn: "de menselijke factor", zoals mogelijkheid van verkeerde beoordeling of onzorgvuldigheid; onverwachte en extreme weersomstandigheden; mechanische defecten. Te denken dat menselijke vaardigheden en technologie alles zijn wat we ooit nodig hebben om veilig te leven is onjuist.
Het feit dat God de mens heeft geschapen en hem volmaakt bestuurt, duidt erop dat onze eerste verantwoordelijkheid als gezagvoerder, verkeersleider, monteur, gewoon passagier, dan wel 'uitwuiver' is om  een God te hebben en het ene goddelijke Gemoed ieder moment te begrijpen en te gehoorzamen. 
Het uitsluiten van fouten en gevaar vereist wijsheid om goede besluiten te nemen, intelligentie om verstandig te kunnen plannen, helderheid en waakzaamheid om doelmatig te kunnen handelen enz. Deze bekwaamheden zijn eigenschappen van God. Door ons leven dichter bij God en bij de waarheid van ons geestelijk zijn te brengen, worden onze gedachten en handelingen door Hem bestuurd en zijn we veilig.

Geen opmerkingen: