vrijdag 20 maart 2009

Moeders Avondgebed

Een gebed door Mary Baker Eddy (Poems blz. 4)

"Liefde is ons schuiloord, 'k zie den wreeden strik,
Val en verzoeking met het oog alleen;
Zijn hoog vertrek is hier en zeer nabij,
Zacht legt Zijn arm zich om ons allen heen."

Zonder twijfel is het bewustzijn van diegene, die de hele dag en eveneens als hij zich voor zijn nachtrust gereed maakt steeds volhoudt, dat "Zijn arm zich om ons allen heen [legt]", vervuld van de altijd aanwezige weldadigheid van de goddelijke Liefde.
"Arm" wordt gezegd de betekenis te hebben van "kracht, macht, sterkte , steun."
Men moet niet alleen de barmhartige liefde van God voor zichzelf voelen, maar ook, dat ze voor zijn geliefden - voor allen, waarvoor men zorg draagt, is bedoeld.

Geen opmerkingen: