zondag 15 maart 2009

Menslievendheid

Menslievendheid betekent liefdevolle zorgzaamheid voor elkander. Zij omvat iedereen en sluit niemand buiten. Haar liefdewerken worden gekenmerkt door vreugde, tederheid, en zelfopoffering. Voor de armoede van de eindige zinnen stelt zij de schatten van het goddelijk zoonschap in de plaats. Zij neemt de lompen van zelfzucht weg en geeft de mantel van broederlijke liefde. Zij legt het getuigenis van het sterfelijk gemoed het zwijgen op en spreekt de taal van Geest. Zij doordringt al wat duisternis veroorzaakt en wekt de sluimerende zin voor het goede op. Menslievendheid is uit het gebed geboren en wijst op een begrijpend gemoed.

Op p. 201 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: "Om dwaling uit het sterfelijk gemoed te verdrijven, moet men de waarheid laten binnenstromen op vloedgolven van Liefde."
Menslievendheid is zo'n vloedgolf.

Geen opmerkingen: