maandag 9 maart 2009

Houding

Een studente van de Christelijke Wetenschap verliet het land waar ze zich jarenlang thuis gevoeld had en vestigde zich in een nieuwe stad. Zij miste haar vorig huis en haar vrienden.
Zij besefte op een dag dat zij haar houding moest veranderen om de situatie te verbeteren. Zij redeneerde als volgt: "Alles is in God, het goddelijk Beginsel, inbegrepen; en daar God altijd aanwezig is, moet al wat ik nodig heb, ook nu met mij zijn." Zij nam potlood en papier en schreef alle eigenschappen neer, die zij in een ander persoon hoopte aan te treffen.
Toen stond zij op en begon ijverig naar gelegenheden en momenten uit te kijken (en slaagde hierin ook) om zelf die eigenschappen tot uitdrukking te brengen. In haar vreugde, die dit openbaar maken van Gods goede eigenschappen haar bracht, waren haar eigen verlangens spoedig vergeten. Binnen ongeveer twee weken groeide haar vriendenkring en ontving zij meer vriendschap dan zij ooit gekend had.

Geen opmerkingen: