vrijdag 27 maart 2009

Gelijkheid

Christus Jezus legde steeds de nadruk op de eenheid en gelijkheid van de mens. Eens, nadat hij het verlangen  naar superioriteit had terechtgewezen, gaf hij zijn toehoorders de volgende mooie en krachtige aanmaning (Matt. 23:8): "Gij zijt allen broeders." Onze Meester kende slechts één Vader en het was dus onvermijdelijk, dat hij alle mensen als broeders beschouwde en geen hogere of lagere standen in de maatschappij erkende. Wat ook de menselijk stand, nationaliteit of het ras van mensen was, Jezus zag altijd dat zij in de Wetenschap de smetteloze zonen van God waren en hij gaf aan ieder van hun uiting aan dezelfde geestelijke liefde.
God schept de mens naar Zijn eigen beeld en schenkt aan iedere geestelijke idee dezelfde liefde en bekwaamheid, dezelfde zegen.

Geen opmerkingen: