dinsdag 3 maart 2009

Geen scheiding

Paulus, de grote apostel, vond een steeds betrouwbare veiligheid in het begrijpen, dat de mens niet van Gods liefde te scheiden is en schreef (Rom. 8:38,39): "Ik ben verzekerd, dat nog dood noch leven, noch Engelen noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onzen Heere."
De altijd betrouwbare Liefde wist onze tranen weg en doet nevelen van verdriet optrekken. Naarmate wij steeds gehoor geven aan het gebod van Liefde, ontwaken wij en komen tot het besef dat we vrij zijn van valse stoffelijke aanspraken en zijn we veilig in de rust en harmonie van het geestelijk bewustzijn. Elk gevoel van verdriet of verlies is verdwenen, wanneer wij iets gaan zien van de overvloed van Gods Liefde voor al Zijn kinderen. Liefde vertroost niet alleen, zij opent nieuwe inzichten in de schepping en laat ons werkelijkheden zien, die tevoren voor ons niet zichtbaar waren.
Er is geen scheiding tussen God en Zijn ideeën.

Geen opmerkingen: