zaterdag 28 maart 2009

Geduld

Wanneer ik iemand ontmoet die iets doet waarvan ik me onthouden zou, of iets over een ander hoor dat niet strookt met mijn opvattingen, dan sta ik een moment stil om een manier te vinden om de goddelijke Liefde tot uitdrukking te brengen.
Het is onze taak om liefdevol, geduldig en nederig te zijn. En te weten dat het Gods taak is en niet de onze om Zijn kinderen te leiden. Wat wij allemaal nodig hebben, is inzicht dat wij het geliefde kind zijn van de goddelijke Liefde en dat wij ons rustig kunnen overgeven aan de intelligentie van het ene Gemoed om ons te vormen en te modelleren. Wetenschap en Gezondheid verklaart: 'Laten wij in geduldige gehoorzaamheid aan een geduldige God arbeiden om  met het universele oplossingsmiddel, Liefde, de versteendheid op te lossen van de dwaling - eigenzinnigheid op te lossen van de dwaling - de dwaling, die tegen het geestelijke krijg voert en de wet is van zonde en dood" (blz. 242).

Geen opmerkingen: