donderdag 26 februari 2009

Ware aard

God of het goede is het licht dat het menselijk bewustzijn verlicht en dat de geestelijke schepping voor ons openbaart, die het evenbeeld van God is. Gods evenbeeld is liefdevol zonder enige beperking, als de goddelijke Liefde zelf. Wanneer we onze familieleden, onze vrienden en de mensen om ons heen in het licht zien dat geestelijke liefde is, ontdekken we dat onze liefde onpartijdiger wordt, minder selectief en dat we niet van sommige mensen wel en van anderen niet houden. Onze liefde toont dan iets meer van de Christus, van de ware aard van de liefde die God is.

Geen opmerkingen: