vrijdag 27 februari 2009

Veiligheidsnet

Omdat Jozef God liefhad ongeacht de omstandigheden waarin hij verkeerde als slavernij en gevangenschap bracht hij consequent goedheid tot uitdrukking. Hij legde van het ene moment tot het andere als het ware getuigenis af van de waarheid dat 'alle dingen medewerken ten goede' voor hen die God liefhebben.
Jozef vond zijn bescherming, of zijn 'veiligheidsnet', in zijn onvoorwaardelijke integriteit. Er zaten jaren tussen het moment dat hij als slaaf werd verkocht en de periode waarin hij heel Egypte van de hongersnood redde, maar gedurende al die tijd liet hij geen gelegenheid voorbijgaan om naar God te luisteren wat te doen; hij was constant bereid vanuit zijn grote genegenheid anderen te helpen. Zijn trouw aan Gods wet beschermde hem zijn hele leven en stelde hem in staat duizenden tot steun te zijn. Hij was in staat ook zijn eigen familie bij te staan en zelfs zijn broeders, die hem als slaaf verkocht hadden, te vergeven en voor de ondergang te behouden.

Geen opmerkingen: