zaterdag 28 februari 2009

Overvloed

De voorraadschuur van de goddelijke Liefde getuigt van overvloed, haar voorraad wordt voortdurende vernieuwd en aangevuld. Hoe meer wij geven, hoe meer ons vermogen om te geven toeneemt. Hoe meer wij liefhebben, hoe meer liefde wij kunnen geven. Dezelfde wet van vermenigvuldiging is van toepassing op werkzaamheid, eerlijkheid, bekwaamheid, de macht ons uit te drukken. "Kan ik ook te veel geven?" vraagt iemand misschien. Neen, want indien wij erkennen, dat God de oneindige Gever is, weten wij, dat de bron nooit kan opdrogen, doch veeleer groter wordt en zich vermenigvuldigt, naarmate er ten volle gebruik van wordt gemaakt.

Want zoals Paulus het zegt (2Cor. 9:8, 15): "God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles allen tijd alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn . . . Doch Gode zij dank voor zijne onuitsprekelijke gave."

Geen opmerkingen: