dinsdag 24 februari 2009

Groei in genade

In het Christian Science leerboek "Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift" heeft de schrijfster, Mary Baker Eddy, de wereld het middel geschonken om in haar noden te voorzien. Op blz. 4 schrijft zij: "Wat wij bovenal nodig hebben, is het gebed van vurig verlangen naar groei in genade, dat in geduld, ootmoed, liefde en goede daden uitdrukking vindt."

Gebed betekent zich tot God wenden. Het betekent luisteren totdat Gods plan zich in ons bewustzijn ontvouwt; het betekent niet, dat wij Hem vertellen hoe Hij een bepaalde handelwijze, die de vrager zich heeft bedacht, kan of moet doen slagen.

Een voorwaarde voor groei in genade is een vurig verlangen. Zonder verlangen naar verbetering kan men weinig bereiken. Een tweede vereiste bij het gebed om geestelijke groei is dat het verlangen tot uiting wordt gebracht. Hoe? In "geduld, ootmoed, liefde en goede daden."

Alleen wanneer God Alles voor ons is, kan Hij alles voor ons doen. Laten wij Hem dan de gelegenheid geven alles voor ons te zijn.

Geen opmerkingen: