dinsdag 17 februari 2009

Geschenken die genezing en zegen brengen

Vraagt u zich ook wel eens af waar de grens is tussen het geschenk, dat uit een goede drijfveer wordt gegeven, en dat, welke dicht bij eigenbelang staat en iets weg heeft van onbehoorlijke beinvloeding?

In Deut. 16:19 zag Mozes aldus gevaar:
"Gij zult het gezicht niet buigen, gij zult het aangezicht niet kennen, ook zult gij geen geschenk aannemen; want het geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait de woorden der rechtvaardigen."

Wees altijd waakzaam en let op wat de drijfveer is die aan het geven van geschenken ten grondslag ligt.
Is de drijfveer om bij iemand in de gunst te komen of een ander voordeel te behalen, een gevoel van zelfvoldaanheid of van neerbuigendheid te krijgen?

Wordt het geschenk alleen maar gegeven, omdat men van een ander een geschenk verwacht? Of geeft het geschenk uiting aan dankbaarheid, waardering en liefde?

In Christian Science, evenals in de Bijbel, wordt God beschouwd als de gever van al het goede. Zijn gaven zijn geestelijk, en zijn een voortbrengsel van Zijn oneindige Liefde voor Zijn hele schepping. Deze gaven omvatten geestelijkheid, begrip, genade en glorie. Evenals intelligentie, wijsheid, gezondheid, substantie en volmaaktheid.

Nog andere grote geschenken zijn: onze naaste te zien zoals God hem geschapen heeft, het kwaad te scheiden van de persoon, de dwaling met Waarheid om te keren en te vernietigen en in werkelijkheid het goede, en enkel het goede, overal te kennen en te zien.

1 opmerking:

Anoniem zei

als mede-christian scientist kan ik zeggen dat de gaven Gods de gehele mensheid insluiten. Dus iets doen, een drijfveer, zonder de gemeenschap er bij te betrekken is nooit zinvol of bevredigend. Om een kerk op te zetten is dit natuurlijk duidelijk. Maar ook bij gewone aankopen moeten wij kijken naar onze omgeving willen wij hier voldoening in vinden.
Gebed is onze erkenning van onze realtie als Gods beeld en gelijkenis (Gen.1:26) en dan kunnen we niets anders dan onze naaste ook zo te zien en te behandelen. En hieruit zal dan ons handelen liefdevol beantwoordt worden.