zondag 22 februari 2009

Geluk

Talloze mensen genieten een goede gezondheid, maar zijn niet gelukkig.
Christian Science openbaart duidelijk, dat de bron van het ware geluk Geest is en bewijst de duurzaamheid er van door de geliefde hoedanigheden van de goddelijke Liefde in harten van de mensen te vestigen. "De vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid" (Gal. 5:22).
De beoefening van deze hoedanigheden worden meestal gezien als een soort van toegangsbewijs tot een toekomstige hemel, maar dat is slechts uitgesteld geluk. De beoefening van deze hoedanigheden is geluk, zij zijn er niet van te scheiden. Zij vormen de hemel binnen ons, de harmonie, die niet beperkt of zelfzuchtig is, maar die haar stralen uitzendt naar allen om ons heen.

Een van de onfeilbare geneesmiddelen voor een gemis aan geluk is dankbaarheid voor het goede, dat wij reeds bezitten, een weloverwogen aandacht schenken aan de tegenwoordigheid er van.

Geen opmerkingen: